Samverkande föreningar

Kölsillre Byggnadsförening

Kölsillre Byggnadsförening UPA bildades efter att Folkets hus-föreningen upphörde. Den ideella föreningen Kölsillre Byggnadsförening registrerades 1995. Föreningshuset Träffpunkten är hjärtat för verksamheten och är nu tillgängligt året runt för aktiviteter och uthyrning. Aktuella aktiviteter inklusive möjligheter att hyra uppställningsplats för husvagnar presenteras på föreningens FB-sida, Kölsillre Byggnadsförening.

Folk Flute Academy Haverö

Den ideella föreningen Folk Flute Academy Haverö bedriver sedan 2010 kurser och konserter i Kölsillre, Haverö. Kurserna har även internationella deltagare. Se dels Akademins hemsida, folkfluteacademy.com, dels dess FB-sida för aktuella aktiviteter och förslag till inkvartering.

Auktionsgods?

Kölsillre byggnadsförening välkomnar inlämning av auktionsgods! Kontakta Mats Tjärnström (tel 070-5103847)eller Eide Haraldsson (tel 076-8200095) för er gåva!