Projekt

Projektet Haffra

Framtidstro!
Vid mötet under denna paroll i Kölsillre den 15 november informerades om den kommande möjligheten att ansöka om pengar för att göra kommunen mer attraktiv, något som sedan beslutades i kommunstyrelsen. Med anledning av detta lämnar styrelsen för Härliga Hållbara Haverö en ansökan om medel för en utredning och beslutsförslag.

I västra Medelpad, Haverö, saknas det bostäder för nyinflyttning, för unga och för de äldre som har ett boende som är för tungt men som inte behöver äldrevård, så kallade 60 - 65+ bostäder. Samtidigt behövs det fler invånare i alla åldrar för att förstärka ekonomin för den offentliga service som de befintliga invånarna redan behöver. För ett mer hållbart Haverö behövs fler bostäder!

I Kölsillre finns en byggnad som kan lämpa sig att byggas om till genomgångslägenheter för behövande enligt beskrivningen ovan. Det gäller Haffragården som avvecklades som äldreboende i början av 2000-talet. Huset ägs nu av Bothnia Bär AB och företaget driver det som ett säsongsboende för bärplockare. Enligt uppgift är bärföretaget i behov av fler utrymmen.

En skolbyggnad i Alby frigörs nu, och denna skulle kunna erbjudas som alternativ till Haffra.

Vår ansökan är att kommunen avsätter tid och pengar för att utreda vårt förslag enligt följande:
- Bedöma antal och storlek på lägenheter som kan färdigställas i Haffra
- Bedömning av eventuellt lokalbehov för annan kommunal service i Haffra
- Erbjuda bärföretaget Alby skola för att kunna lämna Haffra

Det är kommunen som kan göra denna utredning och ta fram de kostnader som skulle uppstå för att realisera vårt förslag.

En ökad befolkning i Kölsillre skulle ge ett bättre underlag för utbyggnad av fibernätet, kollektivtrafiken, förskoleverksamheten, nära vård osv. Befolkningsunderlaget för att arbeta med lokal besöksnäring skulle också förstärkas. Hållbarheten och attraktionskraften skulle öka.

Projektet - attraktivt och hälsofrämjande Kölsillre

Föreningen Hållbara Härliga Haverö, Folk Flute Academy Haverö och Kölsillre Byggnadsförening har i
samarbete tagit fram en projektplan (se bilagor med beskrivning, karta och offert) för tre satsningar
som kan bidra till en bättre hälsa för alla - barn, unga, vuxna och äldre.

Det är återställande av motionsslingan/elljusspåret, byggandet av ett utegym i anslutning till
motionsslingan och återställande av fotbollsplanen vid Kölsillre skola. Planen kan också användas för
gåfotboll, frisbeegolf, brännboll osv. Vintertid kan planen spolas till en skridskobana. Lagtävlingar
med medlemmar i olika åldrar kan ordnas sommar som vinter.

Samtliga satsningar efterfrågas av de boende i Haverö för att man ska kunna få tillgång till bra
motions- och sportfaciliteter i närområdet – det är hälsa och hållbarhet!

Kulturaktiviteter som anordnas av Folk Flute Academy Haverö drar deltagare från Sverige och
utlandet och även dessa gäster i vår bygd kan glädjas åt och nyttja anläggningarna. Ytterligare
aktiviteter som förenar hälsa och kultur planeras och även här ser man att faciliteterna kan utnyttjas.

I Kölsillre har dess byggnadsförening redan olika satsningar på äldres hälsa som drar besökande. Det
vi föreslår kan bidra till att öka besöksnäringen.