Aktiviteter

AKTIVITETER I HAVERÖ

Kulturmöte på KBF - Ånge kommun bjuder in alla utövare och intresserade till ett möte på Träffpunkten kl 18 - hjärtligt välkomna

Medskapandeträff i Kölsillre måndagen 18 mars från kl 18.30.: prata om Samhällsrum, Kollektivtrafik, nya Välkommen hit, Vandringsleder och besöksmål? Anmäl dig på Ånge kommuns hemsida - sök på Medskapandeträffar.

Lättsam träning har startat vårterminen 2024. Välkomna onsdagen den 21 februari kl 11 i Träffpunkten, Kölsillre. Nästkommande datum är 29/2, 14/3, 20/3, 28/3, 4/4, 11/4, 18/4, 25/4. Det är uppehåll v 10, sportlovsveckan.

1954 fanns ingen sly och väldigt få träd mellan kyrkogården och stranden - enligt ett flygfoto/vykort. För närvarande gallras och röjs på Prästbordet och även Juan Bengtsson och Kalle Appelgren deltar i arbetet.

Nu börjar gallring/röjning av Prästbordet på Haverövallen så att den vackra kyrkan ses från flera håll. Sten-Inge Åkerlind och Kalle Embretsen håller i motorsågarna och Kalle Appelgren och vi andra drar ris.

Nu under hösten startar dialogmötena igen. Mötet som planerades för den 24 augusti har ställts in pga inte alla faktaunderlag fanns tillgängliga.
Kommande möten hålls:
torsd den 14 sept kl 18 OBS sammanfattning av mötet finns på sidan Sammanfattning och rapporter OBS
torsd den 19 okt kl 18 Inställt
torsd 30 nov kl 18 Inställt
torsd 14 dec kl 18 Inställt
torsd18 jan kl 18 OBS ny mötesplats Gula huset, Vallen 304 Minnesanteckningar nu publicerade på Sammanfattningar och rapporter.
torsd 22 feb kl 18

Nästa steg mobilt team/samtalsrum
Aktiviteter i Haverö
Övriga frågor

Funderingar? Kontakta naravard@ange.se

Välkommen till extra årsmöte torsdagen den 7 september kl 18:00, Vallen 356 - OBS ändrad adress..

Dagordning:
1. Val av stämmans ordförande och dennes anmälan av protokollförare
2. upprättande av röstlängd och beredskap för ev, sluten omröstning
3. val av 2 justeringspersoner, tillika rösträknare
4. fråga om stämmans behöriga utlysande
5. stadgeändringar, andra läsningen - se bilagan
6. stadgeändringar, första läsningen
7. övriga ärenden av informationskaraktär
8. årsmötet avslutas

Bilagan
Stadgeändringar andra läsningen:
§ 2. Föreningen, som är partipolitiskt obunden, har till ändamål att främja
1. Haveröbygdens intresse av hållbar utveckling, besöksnäring och entreprenörskap
2. Haveröbygdens engagemang för kultur och historia i det geografiska området
3. I alla frågor ska barns, ungas och äldres perspektiv beaktas,
4. Allas hälsa, och i
5. Samarbete med andra föreningar och organisationer för att främja en levande landsbygd.
§ 9 p 9: beslut om årsavgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår.
Efter beslut kan stadgarna ändras på dessa punkter.

Stadgeändringar första läsningen:
§ 8 punkt 3 Tillägg Kallelse till extrastämma anslås senast 3 veckor och dagordning anslås senast 2 veckor för stämman.
§ 18 Beslut om ändring av dessa stadgar fattas vid årsmötet.
§ 20 Vid nedläggning ska föreningens tillgångar tillfalla den ideella föreningen i Ånge kommun, Vår framtid.
Efter beslut vid extrastämman måste dessa stadgeändringar beslutas på ordinarie föreningsstämma 2024.

Haveröveckan är den 8-16 juli. Fredagen den 14 juli välkomnas alla till Doris loge - parkera vid kyrkan och följ skyltarna. Utanför och inne i logen bjuder vi på aktiviteter för barn och familj - kom och trivs med oss! Café, loppis, ansiktsmålning, tipspromenad för barn och vuxna, kluriga lekar, skytte för barn (11-12). Sakuna säljer vårrullar. Välkomna att fråga om vad vår ideella förening Härliga Hållbara Haverö arbetar för.

Musik och pick-nick kl 17-19.
Sommarorkestern kommer till Doris loge den 30 juni och spelar ca 17-18. Parkera vid Haverö kyrka och följ skyltar.
Sakuna Hansson säljer vårrullar. Ni kan också ta med egen pciknickkorg och dryck.

Årsberättelse för Härliga Hållbara Haverö ideell förening 2022

Under sommaren 2022 förde den blivande styrelsen samtal med kommunchefen för Ånge kommun, Mattias Robertsson Bly och företrädare för RES Nordic angående den kommande etablering av vätgasanläggningen i Alby. Mot bakgrund av de förändringar som kan komma, hoppas vi att dessa ska medföra olika möjligheter för västra Ånge, dvs Haverö och föreningen vill bistå på ett positivt sätt.
Vår vision är att skapa förutsättningar för att fler människor ska kunna leva och bo i Haveröbygden. Vi måste göra bygden attraktiv för inflyttning och kunna erbjuda den service som krävs. Det föreligger en bostadsbrist och det är därför svårt för familjer att flytta hit. Äldre har svårt att finna mindre bostäder och därmed lämna sina inflyttningsbara hus.
Föreningen Härliga Hållbara Haverö bildades formellt måndagen den 25 juli 2022 och därefter kunde vi rekrytera medlemmar via vår nystartade FaceBook-sida och Swish-funktion. Vi har tagit fram en logotype och använt denna vid Vallens dag, fredagen den 15 juli i Haveröveckan.
Vi gjorde vårt första framträdande som förening på Mikaeli marknad i Östavall. I september startade vi vårt samarbete med Kölsillre byggnadsförening. Vi söker medlemskap i föreningen Vindbyarna.
Vi lade fast vår strategi, våra policys och våra projekt som alla är dokumenterade i laga ordning. Dessa kommer att publiceras på vår hemsida www.härligahållbarahaverö.se som varit under arbete från december 2022. Vi skickar informationsbrev till medlemmarna via info@härligahållbarahaverö.se.
Under oktober blir vi en av de två föreningarna som samarbetar med kommunen angående Nära vård och utveckling av kollektivtrafiken.
I slutet av året visar det sig att vår ordförande är hårt belastad med arbetet i sina tre företag och ställer sin plats till förfogande. Vice ordförande går upp som ordförande. I den nya styrelsen finns också en suppleant som kommit in i arbetet under senhösten. Vi anmäler förändringarna i laga ordning.
I mitten av december lämnar vi en skrivelse till kommunen som rör Haffra som en viktig del i utvecklingen av Haffra samhällscenter. Skrivelsen blev dessvärre inte diarieförd förrän under februari 2023.
Styrelsen har hållit 12 protokollförda möten under 2022.

Vi försökte göra en utflykt till Utsikten, Råsjö. - men det fanns ingen stig från vändplanen, väldigt tråkigt. Vi tog en promenad i Råsjö by i stället.

Nu tar vi sommarlov och återkommer med Lättsam träning i höst!

Program
12:00 Välkommen till nationaldagsfirandet - Fredrik Gunnarsson
12:10 Musik - Pära och Fredrik
12:30 Högtidstal av Birgitta Sjögren, ordförande socialutskottet
12:45 Nationalsången framförs av Wilma Gunnarsson
13:00 Musik - Anders Olsson, trubadur
13:20 Musik - Wilma Gunnarsson
13:35 Årets kulturstipendium utdelas av kultur- och fritidschef Jens Östlund
13:45 Godisregn
13:50 Musik - Cruisers
14:30 Avslut
Barnaktiviteterm Veteranbilar, Servering, Nationaldagsbakelse