Gåvor

Kerstin och Zenny Svensson har skänkt fastigheten Kölsillre 3:53 som de ärvde 2020. Huset har då stått tomt och obebott i cirka 40 år. Stort tack! Mer information om vårt arbetet med detta ödehus kommer allteftersom arbetet framskrider.

Sara Magnusson och Thomas Ekstrand har skänkt ett partytält till föreningen och vi hoppas ha stor glädje av detta under 2023!

På initiativ av Johan Magnusson har ett minnesblad tagits fram för Härliga Hållbara Haverö så att man kan hedra en anhörig med en gåva till föreningen! Vi tackar för ett fint initiativ!