Föreningen 

Bakgrund

Under 2019 sammanställdes foldern Haveröbygden ”Här vill jag leva och bo” som bygger på omfattande grupparbete av boende och deltidsboende i bygden. Vid noggrann genomläsning av foldern ser vi i föreningen samma önskemål om bygdeutveckling då som nu. Det allra mesta återstår att göra.
Med företagsetableringar i Alby kommer en stor nyinflyttning att ske.
Vi måste göra bygden attraktiv för inflyttning av hela familjer och kunna erbjuda den service som krävs. Det är svårt för familjer att flytta hit eftersom äldre har svårt att finna mindre bostäder och lämna sina inflyttningsbara hus. Det föreligger en bostadsbrist.

Vision

Skapa förutsättningar för att fler människor ska kunna leva och bo i Haveröbygden.

Strategi

Föreningen skall verka för bygdens behov och önskemål i samarbete med Ånge kommun och andra intressenter och investerare.
Vi arbetar i olika kanaler för att skapa opinion och engagemang för att sedan påverka olika beslutsfattare i en utvecklande riktning för bygden.
Genom sociala medier skapar vi intresse och utrymme för diskussioner.
På vår hemsida informerar vi om de olika projekt som föreningen arbetar med och hur utvecklingen går framåt.
Vi håller våra medlemmar informerade via mailutskick och olika aktiviteter.
Föreningen skall aktivt påverka media på ett positivt sätt för Haverö.
Härliga Hållbara Haverö skall använda övriga relevanta forum för påverkan som främjar bygdens utveckling.

Facebook/Instagram

Bilden av vår förening måste vara enhetlig, det ska vara personligt och skapa nyfikenhet. Tonaliteten skall vara vänlig.
Vi skall informera, skapa intresse och göra aktiviteter. Vi vill att människor ska reagera och interagera med sidan. Exempel kan vara:
- Presentera styrelsen med en liten story om var och en
- Berättelser från byarna/från förr
- Vad händer med/på hemsidan?
- Berättelser om vad vi jobbar med nu – ex. vad hände på mötet med kommunen? Vi var på studiebesök i …
- Tävlingar
- Hälsningar (ex. Glad midsommar, God Jul…)
Det är viktigt att följa upp de olika inläggen och att länka till info på hemsidan.
Vi skall skapa vårt eget innehåll, inte dela andras.
Vi skall bygga upp en egen bildbank, av vanliga bilder i alla årstider, på solen, löv, traktor, kalvar, grusväg etc. som vi kan använda i de olika säsongerna.
Frekvens: 1 inlägg per vecka, läggs upp varje söndag. Däremellan läggs inbjudningar till olika möten och event upp.

Hemsidan

Hemsidan skall spegla bygden och ge inspiration till besökarna. Där skall finnas information om bygden, om projekt och den ska även fungera som en marknadsplats för Haverö.

Nyhetsbrev

Alla medlemmar skall få ett nyhetsbrev var 3:e månad. Innehållet skall informera om de aktiviteter och projekt som föreningen har engagerat sig i under perioden. Det ska också innehålla information om föreningens utveckling, antal medlemmar, antal följare på FB och liknande.

Styrelse

Ordförande: Stina Haking
Ledamöter: Agneta Haraldsson, Carina Bergudden, Kalle Appelgren, Rut Norda

Senaste Nyhetsbrev - Medlemsbrev Mars 2023

Hej alla medlemmar,
Idag vill vi berätta om vårt möte med Mikael Häggblom, bygg- och anläggningslärare på Bobergsgymnasiet i Ånge. Vi i Härliga Hållbara Haverö vill tillsammans med Folk Flute Academy erbjuda eleverna möjlighet till relevant praktik under sin utbildning genom att ställa diverse byggnader till elevernas förfogande. Vi diskuterade många idéer, bland annat praktikplatser och produkter som en nybliven snickare kan producera och marknadsföra. Folk Flute Academy har många möjligheter att erbjuda både utbildning och praktik genom sin fastighet, gamla skolan, i Kölsillre.

Våra förslag mottogs väldigt positivt av Mikael, inte minst eftersom Ånge kommuns egna fastighetsbolag, ÅFA, inte tar emot praktikanter.
Nästa steg blir nu att hitta praktiska lösningar för att komma igång med projektet. Som alltid håller vi er uppdaterade genom nästa medlemsbrev.

Angående vårt projekt ”Haffra” som vi berättade om i december, har detta nu fått uppmärksamhet inte bara av kommunen utan även Sundsvalls Tidning har rapporterat om det. Ni såg väl vårt inlägg på Facebook om detta? För att driva projektet framåt har vi kontaktat både riksarkivet och Ånge kommuns arkiv. Vi försöker kartlägga hur Haffragården kunde säljas av kommunen, trots att finansieringen en gång i tiden säkerställdes av ett arv/donation från Emfrid Öman. Som ni säkert förstår är detta ett gediget arbete som kommer att ta lite tid. Vi ser fram emot vidare diskussioner med kommunen.

Projektet kring hälso- och friskvård ”Attraktivt och hälsofrämjande Kölsillre” har registrerats hos kommunen och vi väntar där på återkoppling. Ånge kommun har ju själva påpekat hur viktigt det är med fysisk aktivitet och tillgång till utomhusanläggningar. Vi hoppas på ett positivt svar från dom och fortsätter att mejla ihärdigt om status.

Som avslutning vill vi tacka de Haveröbor som skänkte en gåva till vår förening till minne av Göran Ahlberg och hans gärning för bygden.
Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2023 (200:- till swish 123 162 3289) och vi ser fram emot att träffas på vårt årsmöte den 7 april !

Hälsar styrelsen

Tidigare Nyhetsbrev

Senaste Nyhetsbrev - Medlemsbrev Februari 2023

Härmed bjuder vi in till vår första årsstämma fredagen den 7 april kl. 16 i Folkets hus, Överturingen – varmt välkomna.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan, dvs den 6 mars kl. 24.00. Maila till info@härligahållbarahaverö.se eller posta till sekreterare Rut Norda, Vallen 356, 84193 Östavall.


Vi erbjuder möjlighet till digital närvaro. Anmäl deltagande digitalt senast den 30 mars med mail till info@härligahållbarahaverö.se.
Dagordning kommer att publiceras på vår hemsida och även skickas som medlemsbrev.
På årsstämman kommer vi att bjuda medlemmar till olika arbetsgrupper avseende arbete med:
• Ödehus/boenden
• Vandringsleder/stigar
• Söka medel för föreningens arbete

Föreningen engagera sig och vill främja arbetet för att alla som vill ska få tillgång till fibernät. Vi uppmanar alla som är intresserade att anmäla sig till Servanet.

Nu är det vårvinter och sportlov igen – vi hoppas ni får fina stunder utomhus!

Tidigare Nyhetsbrev

Senaste Nyhetsbrev - Medlemsbrev januari 2023

Hej alla medlemmar!
Hoppas att ni alla har haft en bra start på 2023! Tänk vad tiden går fort.

Efter lite härlig ledighet över jul- och nyårshelgerna har styrelsen nu – i samarbete med KBF och FFA – skickat in en skrivelse till Ånge kommun om projektet ”Attraktivt och hälsofrämjande Kölsillre!” Det är återställande av motionsslingan/elljusspåret, byggandet av ett ute gym i anslutning till motionsslingan och återställande av fotbollsplanen vid Kölsillre skola. Samtliga satsningar efterfrågas av de boende i Haverö för att man ska kunna få tillgång till bra motions- och sportfaciliteter i närområdet – det är hälsa och hållbarhet!

Kulturaktiviteter som anordnas av Folk Flute Academy Haverö drar deltagare från Sverige och utlandet och även dessa gäster i vår bygd kan glädjas åt och nyttja anläggningarna.

I Kölsillre har dess byggnadsförening redan olika satsningar på äldres hälsa som drar besökande. Det vi föreslår kan bidra till att öka besöksnäringen. Vi hoppas på ett positivt bemötande från kommunen och håller er informerade via kommande nyhetsbrev och Facebook. Ni såg väl vårt inlägg på Facebook om artikeln i Sundsvalls Tidning om utvecklingen i Kölsillre?

Arbetet med vår hemsida är i full gång, men det dröjer ännu en tid innan vi kan gå live med den. Snart är det dags för årsmöte, håll utkik efter kallelse i din inbox. Och du - kom ihåg att betala in din medlemsavgift för 2023 – SEK 200: -. Swisha till 123 162 3289. Tack för ditt stöd!

Allt gott från oss i styrelsen!

Tidigare Nyhetsbrev