Medlemsavgift 2024

15 februari 2024

Medlemsavgift 2024

Välkommen att erlägga årsavgiften för 2024: 200 sek per person, antingen till vårt konto: 6348 621 432 172 eller till Swish: 123 162 32 89
Vi ber er komplettera era uppgifter med mobilnummer och adress och skicka dessa till info@härligahållbarahaverö.se
Föreningen är skyldig att hålla en uppdaterad medlemsförteckning.
Enligt § 5 andra stycket så ingår följande uppgifter i medlemsförteckningen: namn, mobilnummer, adress och e-postadress. Enligt GDPR så är medlemskap i en förening en av de sex rättsliga grunderna för att upprätthålla ett personregister med ovan nämnda uppgifter.
Enligt §5 tredje stycket så är den som inte erlagt sin medlemsavgift den 31 december ej längre medlem. I slutet av mars följande år därefter kommer medlemsregistret att uppdateras inför årsstämman. Uppgifterna för de som då icke är medlemmar kommer att raderas.
Styrelsen är personuppgiftsansvarig.