Medlemsbrev Mars 2023

Hej alla medlemmar,
Idag vill vi berätta om vårt möte med Mikael Häggblom, bygg- och anläggningslärare på Bobergsgymnasiet i Ånge. Vi i Härliga Hållbara Haverö vill tillsammans med Folk Flute Academy erbjuda eleverna möjlighet till relevant praktik under sin utbildning genom att ställa diverse byggnader till elevernas förfogande. Vi diskuterade många idéer, bland annat praktikplatser och produkter som en nybliven snickare kan producera och marknadsföra. Folk Flute Academy har många möjligheter att erbjuda både utbildning och praktik genom sin fastighet, gamla skolan, i Kölsillre.

Våra förslag mottogs väldigt positivt av Mikael, inte minst eftersom Ånge kommuns egna fastighetsbolag, ÅFA, inte tar emot praktikanter.
Nästa steg blir nu att hitta praktiska lösningar för att komma igång med projektet. Som alltid håller vi er uppdaterade genom nästa medlemsbrev.

Angående vårt projekt ”Haffra” som vi berättade om i december, har detta nu fått uppmärksamhet inte bara av kommunen utan även Sundsvalls Tidning har rapporterat om det. Ni såg väl vårt inlägg på Facebook om detta? För att driva projektet framåt har vi kontaktat både riksarkivet och Ånge kommuns arkiv. Vi försöker kartlägga hur Haffragården kunde säljas av kommunen, trots att finansieringen en gång i tiden säkerställdes av ett arv/donation från Emfrid Öman. Som ni säkert förstår är detta ett gediget arbete som kommer att ta lite tid. Vi ser fram emot vidare diskussioner med kommunen.

Projektet kring hälso- och friskvård ”Attraktivt och hälsofrämjande Kölsillre” har registrerats hos kommunen och vi väntar där på återkoppling. Ånge kommun har ju själva påpekat hur viktigt det är med fysisk aktivitet och tillgång till utomhusanläggningar. Vi hoppas på ett positivt svar från dom och fortsätter att mejla ihärdigt om status.

Som avslutning vill vi tacka de Haveröbor som skänkte en gåva till vår förening till minne av Göran Ahlberg och hans gärning för bygden.
Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2023 (200:- till swish 123 162 3289) och vi ser fram emot att träffas på vårt årsmöte den 7 april !

Hälsar styrelsen