Medlemsbrev Februari 2023

Härmed bjuder vi in till vår första årsstämma fredagen den 7 april kl. 16 i Folkets hus, Överturingen – varmt välkomna.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan, dvs den 6 mars kl. 24.00. Maila till info@härligahållbarahaverö.se eller posta till sekreterare Rut Norda, Vallen 356, 84193 Östavall.


Vi erbjuder möjlighet till digital närvaro. Anmäl deltagande digitalt senast den 30 mars med mail till info@härligahållbarahaverö.se.
Dagordning kommer att publiceras på vår hemsida och även skickas som medlemsbrev.
På årsstämman kommer vi att bjuda medlemmar till olika arbetsgrupper avseende arbete med:
• Ödehus/boenden
• Vandringsleder/stigar
• Söka medel för föreningens arbete

Föreningen engagera sig och vill främja arbetet för att alla som vill ska få tillgång till fibernät. Vi uppmanar alla som är intresserade att anmäla sig till Servanet.

Nu är det vårvinter och sportlov igen – vi hoppas ni får fina stunder utomhus!